rilpoint_mw113

Rendszer adminisztráció

Az alábbiak a rendszer adminisztráció tárgy helyettesítésében tanultak vázlata, nem jelentik a teljes kurzus leírását.

Tartalomjegyzék

Linux telepítése

Linux telepítése RAID1 tömbre, egy tartalék diszkkel.

RAID tömb működőképességének ellenőrzése:

cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdb2[2] sda2[1] sdc2[3](S)
   976320 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[1] sdc1[3](S)
   3903424 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
md2 : active raid1 sdb3[2] sda3[1] sdc3[3](S)
   3467200 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
unused devices: <none>

Egy diszk hibásnak jelölése:

mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb1
mdadm /dev/md1 -f /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 -f /dev/sdb3

Ekkor kezdetét veszi a szinkronizálás, figyelje meg a szinkronizálási folymatjelzőt és a [_U] állapotot. A folyamat végén a tartalék diszkek üzembe állásával újra [UU] állapot lesz látható:

cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdb2[2](F) sda2[1] sdc2[3]
   976320 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
    resync=DELAYED
 
md0 : active raid1 sdb1[2](F) sda1[1] sdc1[3]
   3903424 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
   [==>..................] recovery = 12.5% (491264/3903424) finish=1.8min speed=30704K/sec
 
md2 : active raid1 sdb3[2](F) sda3[1] sdc3[3]
   3467200 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
    resync=DELAYED

A hibás diszk eltávolítása:

mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb1
mdadm /dev/md1 -r /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 -r /dev/sdb3

Az eltávolított /dev/sdb már nem szerepel a tömbök elemeként:

cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sda2[1] sdc2[3]
   976320 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
md0 : active raid1 sda1[1] sdc1[3]
   3903424 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
md2 : active raid1 sda3[1] sdc3[3]
   3467200 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

A hibás diszk eltávolítása, és egy új diszk beszerelése után a /dev/sdb nem tartalmaz partíciós táblát:

fdisk -l /dev/sdb
 
/dev/sdb lemez: 8589 MB, 8589934592) bájt
255 fej, 63 szektor, 1044 cilinder, összesen 16777216 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0x00000000
 
A(z) /dev/sdb lemez nem tartalmaz érvényes partíciós táblát

Átmásoljuk az új diszkre egy másik, a rendszerben levő (/dev/sda) partíciós tábláját:

sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

Ellenőrizzük az eredményt, látható, hogy a három partíció megvan a lemezen:

fdisk -l /dev/sdb
 
/dev/sdb lemez: 8589 MB, 8589934592) bájt
255 fej, 63 szektor, 1044 cilinder, összesen 16777216 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0x00000000
 
 Eszköz Indítás  Eleje     Vége   Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1  *    2048   7813119   3905536  fd Linux raid automatikus felismeréssel
/dev/sdb2     7813120   9766911   976896  fd Linux raid automatikus felismeréssel
/dev/sdb3     9766912  16705535   3469312  fd Linux raid automatikus felismeréssel

Hozzáadjuk az új diszk partícióit az egyes kötetekhez:

mdadm /dev/md0 -a /dev/sdb1
mdadm /dev/md1 -a /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 -a /dev/sdb3

Ellenőrizzük, hogy bekerültek-e a Spare partíciók:

cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 sdb2[2](S) sda2[1] sdc2[3]
   976320 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
md0 : active raid1 sdb1[2](S) sda1[1] sdc1[3]
   3903424 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
 
md2 : active raid1 sdb3[2](S) sda3[1] sdc3[3]
   3467200 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

Csomagkezelés

Az operációs rendszer frissítése, szoftverek telepítése, törlése. A csomagkezelő (rpm, deb). A dpkg. Az apt rendszere: install, remove autoremove, purge, update, upgrade, dist-upgrade.

Kivonat: apt-get update, apt-get upgrade, apt-get install, apt-get remove, apt-get autoremove, apt-get remove --purge, apt-get clean
 • Ellenőrizze, hogy az apt rendszer milyen helyekről származó programcsomagokkal dolgozik!
 • Frissítse a csomaglistát!
 • Upgrade-elje fel a rendszert, telepítsen minden frissítést!
 • Telepítse fel a következő programokat: mc tcpdump iptraf pciutils less most bzip2 rsync lynx memtest86+ ntpdate rdate unzip wget zip vim nmap screen pwgen.
 • Telepítse fel a bind9 csomagot! Ellenőrizze, hogy az /etc könyvtárban létrejött-e a bind könyvtár!
 • Uninstallálja a bind9 csomagot úgy, hogy a folyamat során törlésre kerüljenek a konfigurációs fájlok, és azok a library-k, melyeket csak ez a csomag használt!
 • Törölje az apt cache-ét!Felhasználó- és csoportkezelés.

A passwd, shadow fájlok. Group fájl, elsődleges csoport értelmezése. Címtáron alapuló azonosítás: (NDS, AD, LDAP) A PAM. A su és a sudo parancs.

Kivonat: adduser, userdel, usermod, groupadd, groupdel, groupmod. Rendszerfájlok: /etc/passwd, /etc/shadow és /etc/group
 • Érje el, hogy minden, újonnan felvett felhasználó home könyvtárába kerüljön be egy info.txt fájlt is, melynek tartalma az ön neve!
 • Állítsa be a rendszert úgy, hogy minden újonnan felvett felhasználó shellje a /bin/false legyen, és az új felhasználók felvétele során a home könyvtáruk automatikusan a /home/<kezdőbetű>/<usernév> legyen!
 • Vegyen fel egy teszt nevű felhasználót! A jelszava legyen ttsh22A!
 • Ellenőrizze, hogy létrejött-e a home könyvtára, és abban benne van-e a info.txt!
 • Egy másik Putty programmal jelentkezzen be teszt felhasználóként!
 • Cserélje ki a teszt felhasználó shelljét /bin/bash-re!
 • Jelentkezzen át átmenetileg a teszt felhasználó fiókjába!
 • Lépjen vissza a root felhasználói fiókba!
 • Tekintse meg a usermod parancs szintaxisát! Módosítsa ezzel a felhasználó nevét!
 • Rendszergazdaként cserélje le a teszt user jelszavát egy generált jelszóra!
 • Hozzon létre egy hallgatok nevű csoportot 900-as csoportid-vel!
 • Sorolja be ebbe a teszt felhasználót!
 • Érje el, hogy a teszt felhasználó bejelentkezésekor a rendszer automatikusan írja ki a fájlrendszer szabad helyének nagyságát!
 • Változtassa meg a felhasználó promptját úgy, hogy az mindig mutassa az aktuális dátumot és időt is!
 • Állítsa be úgy a felhasználó környezetét, hogy a cp parancs mindig kérjen megerősítést, mielőtt egy fájlt felülírna!
 • Törölje a felhasználót, de a home könyvtárát ne!
 • Vegye fel újra a teszt usert, majd törölje úgy, hogy a home könyvtára is törlésre kerüljön!


mySQL

apt-get install mysql-server

Adatbázis készítése, jogosultság megadása egy új felhasználó számára:

mysql mysql -u root -p
CREATE DATABASE test;
GRANT all ON test.* to tesztuser@localhost IDENTIFIED BY 'bRs23TT';

Tesztelése:

mysql test -u tesztuser -p

Tájékozódunk:

show databases;
use test

Egy új tábla létrehozása:

CREATE TABLE emberek (
  -> id  SERIAL,
  -> nev VARCHAR(64) NOT NULL,
  -> kor INTEGER
  -> );

Adatok bevitele a táblába:

INSERT INTO emberek (nev, kor) VALUES ('Szabó Pál', 20);
SELECT * FROM emberek;
 
+----+-------------+------+
| id | nev     | kor |
+----+-------------+------+
| 1 | Szabó Pál  |  20 |
+----+-------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

Adatbázis mentése (egyszerű változat):

mysqldump test -u tesztuser -p >mentes.sql

Ha "élesben" dolgozik, akkor az alábbi paraméterekkel javaslom a mentést (ez menti a tárolt eljárásokat és a triggereket is, a dumpban szerepel a létező táblák eldobása is stb.):

mysqldump test --quick --add-drop-table --routines --triggers -u tesztuser -p >mentes.sql


A mentés helyreállítása előtt töröljük az emberek táblát:

mysql test -u tesztuser -p
DROP TABLE emberek;

Adatbázis helyreállítása a mentésből:

mysql test -u tesztuser -p <mentes.sql

Teszteljük, hogy megvannak-e az adataink:

mysql test -u tesztuser -p
SELECT * FROM emberek;
+----+-------------+------+
| id | nev     | kor |
+----+-------------+------+
| 1 | Szabó Pál  |  20 |
+----+-------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

Webszerver készítése

Feltelepítjük a webszervert, a php értelmezőt és a mysql modult.

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 apache2-mpm-itk php5 php5-mysql

Ha korábban már volt telepített webszervere, akkor indítsa azt újra:

/etc/init.d/apache2 restart

Szükségünk lesz a mysql szerverre, ezt is telepítjük.

apt-get install mysql-server

A mysql szerverben létrehozunk egy új adatbázist (wordpress) és egy új felhasználót, aki ehhez teljes joggal hozzáfér (wordpress).

mysql mysql -u root -p
create database wordpress;
grant all on wordpress.* to wordpress@localhost identified by 'bRxTsK';

Wordpress letöltése (a legújabb verziót érdemes keresni a https://hu.wordpress.org/ oldalon).

cd /var/www/html
wget 'https://hu.wordpress.org/wordpress-4.5-hu_HU.tar.gz'

Ha a letöltés során certifikációs hibát kapna, használja a --no-check-certificate kapcsolót, de ezzel kiteszi magát annak, hogy esetleg egy rosszindulatú programot tartalmazó, preparált változatot tölt le.

cd /var/www/html
wget --no-check-certificate 'https://hu.wordpress.org/wordpress-4.5-hu_HU.tar.gz'


A letöltött csomagot kibontjuk:

tar xvzf wordpress-4.5-hu_HU.tar.gz

Mivel a kibontott fájlok a wordpress könyvtárba kerülnek, de a webszerver nem itt keresi őket, ezért áthelyezzük őket a /var/www/html könyvtárba, és töröljük az üres wordpress könyvtárat.

mv /var/www/html/wordpress/* /var/www/html
rmdir /var/www/html/wordpress

Minden fájl tulajdonjogát a www-data usernek és a www-data csoportnak adjuk, hogy a webdszerver írhassa azokat.

chown www-data:www-data /var/www/html -R

Megnézzük a gépünk IP címét, és azt a böngésző címsorába írva elkezdjük a telepítést.

ifconfig
Skin by RIL Partner