rilpoint_mw113

Hálózati architektúrák és protokollok

  • Az alábbiak az EKE Számítástudományi és Információtechnológiai Tanszék Hálózati architektúrák és protokollok tárgyának első félévéhez készült gyakorló tananyagok.
  • A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az alábbi témakörökben írt zárthelyi dolgozatok eredményes megírása. A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyi dolgozat az utolsó órán pótolható. Két elégtelen ZH esetén nincs javítási lehetőség.
  • A vizsga szóbeli, amelyet beugró feladatok megírása előz meg. Ez az itt megadott feladattípusokból áll. Sikertelen beugró esetén a vizsga nem kezdhető meg.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés a számítógépes hálózatokba

A hálózati kommunikáció alapelvei, az OSI modell. Az egyes rétegek feladata és azok kapcsolódásai. Protokollok, példa az smtp és a http protokollra, protokollhierarchia. Protokollok titkosítása. Az OSI és a TCP/IP viszonya. A fizikai és az adatkapcsolati réteg.

2.

A hálózati és a szállítási réteg, ezek működése és eszközei. Az IP protokoll. Hálózatok, subnetek. A routing. DHCP. Számítási feladatok. Hálózati paraméterek beállítása az operációs rendszerekben.

3.

A TCP, UDP, ICMP. Ping, traceroute. Tűzfalak, NAT, port forward,

4.

DNS, NTP. proxyk, tanúsítványok.

5.

A Cisco Packet Tracer. Alapok, egyszerű hálózatok építése.

6.


7.

Zárthelyi dolgozat

8.


9.


10.


11.


12.


13.

Zárthelyi dolgozat

Skin by RIL Partner