rilpoint_mw113

Linux:Felhasználó- és csoportkezelés

Tartalomjegyzék

EA

Felhasználó- és csoportkezelés. A passwd, shadow fájlok. Group fájl, elsődleges csoport értelmezése. Címtáron alapuló azonosítás: (NDS, AD, LDAP) A PAM. A su és a sudo parancs.

Az operációs rendszer frissítése, szoftverek telepítése, törlése. A csomagkezelő (rpm, deb). A dpkg. Az apt rendszere: install, remove autoremove, purge, update, upgrade, dist-upgrade.

Gyakorlat

Kivonat: adduser, userdel, usermod, groupadd, groupdel, groupmod. Rendszerfájlok: /etc/passwd, /etc/shadow és /etc/group
 • Érje el, hogy minden, újonnan felvett felhasználó home könyvtárába kerüljön be egy info.txt fájlt is, melynek tartalma az ön neve!
 • Állítsa be a rendszert úgy, hogy minden újonnan felvett felhasználó shellje a /bin/false legyen, és az új felhasználók felvétele során a home könyvtáruk automatikusan a /home/<kezdőbetű>/<usernév> legyen!
 • Vegyen fel egy teszt nevű felhasználót! A jelszava legyen ttsh22A!
 • Ellenőrizze, hogy létrejött-e a home könyvtára, és abban benne van-e a info.txt!
 • Egy másik Putty programmal jelentkezzen be teszt felhasználóként!
 • Cserélje ki a teszt felhasználó shelljét /bin/bash-re!
 • Jelentkezzen át átmenetileg a teszt felhasználó fiókjába!
 • Lépjen vissza a root felhasználói fiókba!
 • Tekintse meg a usermod parancs szintaxisát! Módosítsa ezzel a felhasználó nevét!
 • Rendszergazdaként cserélje le a teszt user jelszavát egy generált jelszóra!
 • Hozzon létre egy hallgatok nevű csoportot 900-as csoportid-vel!
 • Sorolja be ebbe a teszt felhasználót!
 • Érje el, hogy a teszt felhasználó bejelentkezésekor a rendszer automatikusan írja ki a fájlrendszer szabad helyének nagyságát!
 • Változtassa meg a felhasználó promptját úgy, hogy az mindig mutassa az aktuális dátumot és időt is!
 • Állítsa be úgy a felhasználó környezetét, hogy a cp parancs mindig kérjen megerősítést, mielőtt egy fájlt felülírna!
 • Törölje a felhasználót, de a home könyvtárát ne!
 • Vegye fel újra a teszt usert, majd törölje úgy, hogy a home könyvtára is törlésre kerüljön!

Alapbeállítások

 • A /etc/motd-n keresztül érje el, hogy a sikeres bejelentkezést követően egy üdvözlő szöveg jelenjen meg!


Boot manager

 • Elfelejtette a rendszergazda jelszavát, törölje azt!

Init

 • Készítsen egy shell scriptet az /usr/local/bin könyvtárba timeLogger néven! Ez a /tmp könyvtár timeLogger.info fájljába 5 másodpercenként írja be az aktuális dátumot és időt!
 • Gondoskodjon arról, hogy ez a program minden rendszerindításkor automatikusan elinduljon!
Skin by RIL Partner