rilpoint_mw113

Linux:Sed és awk

Sed

 • Készíts shell scripet, mely egy megadott fájl tartalmát úgy jeleníti meg, hogy az összes this szót cseréli a that szóra!
 • Az előző feladatot oldd meg úgy, hogy a módosított szöveget írd vissza az eredeti fájlba! A módosítás előtti állapotról .bak kiterjesztéssel készüljön egy biztonsági másolat!

Awk

 • Készíts awk programot, mely a /etc/passwd fájlból kiírja a felhasználók bejelentkezési neveit!
 • Készíts programot, mely kiszámítja a 3 négyzetét! A kiíráshoz használd a printf() függvényt!
 • Írasd ki a /etc/passwd fájlban található UID-eket lebegőpontos (6 egész és 2 tizedes), egész, oktális és hexadecimális számként, végül jelenítsd meg a felhasználó bejelentkezési nevét is!
 • Írasd ki a /etc/passwd fájl tartalmát nagybetűssé alakítva! Az egyes sorok legyenek sorszámozva!
 • Számítsd ki a /etc/passwd fájlban levő UID-ek összegét és átlagát! (Tudjuk, hogy ez az adat semmire sem utal, csupán azért használjuk ezt a fájlt, mert minden rendszerben megtalálható.)
 • Írd ki a képernyőre a /etc/group fájl leghosszabb sorát! [Módosíthatod a feladatot úgy, hogy a legrövidebb nem üres sort jelentítsd meg!]
 • Ellenőrizd, hogy mely felhasználóknak van 0-s UID-jük a /etc/passwd-ben! (Ezek teljes jogkörrel rendelkeznek a Unix rendszerekben.)
 • Jelenítsd meg az acer.txt fájl sorait úgy, hogy a 40 karakternél hosszabb sorokat ne teljes hosszukban, hanem csak az első 40 karakterig írd ki, és annak jelzésére, hogy a sor ennél hosszabb, a végére írj három pontot! Minden sor elején jelenjen meg, hogy mekkora annak teljes hossza!
 • Jelenítsd meg a 10-nél kisebb pozitív egész számokat és négyzeteiket!
 • Jelenítsd meg az /etc/passwd fájl sorait úgy, hogy a mezőket visszafelé íratod ki! Azaz az első mező utolsóként, a második utolsó előttiként, az utolsó pedig elsőként jelenjen meg!
 • Jelenítsd meg az /etc/passwd fájlt úgy, hogy minden sort visszafelé íratsz ki!
 • Írasd ki az /etc/passwd fájt sorait visszafelé, azaz a legutolsó sor jelenjen meg elsőként, az első pedig utolsóként!
 • Készíts a /tmp/szolista.txt fájl szavairól előfordulási gyakoriságukat tartalmazó listát! A lista legyen rendezett, elöl a legtöbbet előforduló szó szerepeljen! Példa a kimenetre:
  • 292 the
  • 166 a
  • 156 of
 • Készíts gyakorisági listát a /etc/passwd fájlban található shellekről, melyik hányszor fordul elő?
Skin by RIL Partner