rilpoint_mw113

LIN:Alaprendszer


Egy Linux szerverhez az alábbi csomagokat szoktam telepíteni, attól függően, hogy mi a szerver feladata.

Alaprendszer csomagjai

apt-get install mc tcpdump iptraf pciutils less most bzip2 rsync lynx memtest86+ ntpdate rdate unzip wget zip vim fail2ban nmap ftp telnet mutt screen dnsutils inetutils-inetd pwgen figlet sharutils smartmontools sysstat netcat

Adatbázisokhoz

apt-get install mysql-server postgresql-8.3

DNS

apt-get install bind9 bind9-host

Webszerver

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 imagemagick php5 php5-cli php5-mysql php5-pgsql php5-imap php5-gd php5-xsl pure-ftpd awstats

Levelezés

apt-get install exim4-daemon-heavy dovecot-common dovecot-pop3d dovecot-imapd clamav-daemon clamav spamassassin

DHCP

apt-get install dhcp3-server

Skin by RIL Partner