rilpoint_mw113

Linux:Elágazások

Elágazások

Kivonat: if, case, &&, ||
 • Készíts programot, mely egy futásidőben bekért számról eldönti, hogy nagyobb-e, mint 5!
 • Készítsünk olyan programot, amely bekér két számot, és kiírja a nagyobbikat a képernyőre. Ha a két szám egyenlő, azt is kijelzi.
 • Egészítsük ki az előző feladatot azzal, hogy a futás során történt eseményekről részletes naplóbejegyzést készítünk a "~/naplo.log" file-ba oly módon, hogy minden futás önálló tartalmat generáljon, felülírva a korábbi naplózási eredményeket.
 • Módosítsuk a naplózási stratégiát, hogy ugyanabba a file-ba növekményesen naplózódjanak az eredmények. Ekkor a futás elején írjuk bele a napófileba az aktuális dátumot és időt, majd a futási log bejegyzéseket.
 • Oldjuk meg, hogy a script induláskor ellenőrizze le, hogy a naplófile hossza meghaladja-e a 1 megabyte-ot. Amennyiben igen, úgy a naplófile-ról készítsen másolatot naplo.old néven, majd hozzon létre egy üres naplófilet, és folytassa a futást.
 • Készíts programot, mely megjeleníti a ~/testfile fájl tartalmát. Ha a fájl nem létezik, akkor létrehozza azt, és beleírja a programot futtató felhasználó nevét (ezt a shell a $USER változóban teszi elérhetővé).
 • Készíts programot, mely bekéri egy hét napjának sorszámát, és kiírja az ahhoz tartozó nap nevét!
 • Készíts programot, mely bekéri egy téglalap oldalainak nagyságát, és kiírja annak területét. A programnak ellenőriznie kell, hogy a megadott oldal hosszak nagyobbak-e 0-nál.
 • Készíts programot, mely ellenőrzi, hogy azt a root felhasználó futtatja-e, ha nem, akkor adjon hibaüzenetet!
 • Készíts programot, mely bekéri egy felhasználó login nevét, és a /etc/passwd file-ból kikeresi annak teljes nevét! A program ellenőrizze, hogy a felhasználó valóban adott-e keresendő nevet, és adjon értelmes választ akkor is, ha a keresett felhasználó nincs a rendszerben!

Hibakezelés

Kivonat: $?
 • Készíts programot, mely létrehozza a /tmp/testDir nevű könyvtárat! Az esetleges hibaüzenetek ne jelenjenek meg, de ha a könyvtár létrehozása sikertelen, akkor írjunk ki saját hibaüzenetet!
Skin by RIL Partner