rilpoint_mw113

Operációs rendszerek az iskolában

Tartalomjegyzék

Virtualizáció

 • Virtualizációs szoftverek. Host-guest modell, bare-metal hypervisorok.
 • A Virtualbox. Letöltése, telepítése, Extension pack.
 • Virtualbox ismeretek: Host key,
 • Virtuális gép létrehozása. Kiemelten:
  • Tárolók: vezérlők és háttértárak létrehozása, több diszkes rendszer készítése, VNC
  • Hálózat: NAT és bridge.
  • USB
  • Megosztott mappák. Net Use.
 • Egy gyors Windows telepítés, integrációs szolgáltatások telepítése.
 • Virtuális gép mentése, migrálása másik számítógépre.

Windows Peer-to-Peer megosztás

 • Mappa megosztása, csatlakozás másik gép megosztott mappájához. A net parancs használata a csatlakozáshoz és a bontáshoz. Az UNC. Felhasználó felvétele, beállítása. Csoport felvétele, tagság kezelése. Jogosultságok beállítása helyi és megosztott mappák esetén.
 • Megosztott mappák telepítése, vboxsvr.

Windows szerver telepítése

 • Helyi felhasználó- és csoport menedzsment. Fájlok és könyvtárak jogosultságainak beállítása.

Fájlszerver telepítése

 • Fájlszerver kialakítása. Felhasználók és csoportok jogosítása a fájlszerver elérésére.

Windows szerver diszk kezelése

 • Diszk kezelés. Alaplemez, dinamikus lemez. Partíció, kötet. Raid0, 1, 5. Feladatok: [1]

Linux szerver telepítése

 • Operációs rendszerbeszerzése, LTS fogalma
 • Telepítés menete.
 • Partíciók, RAID tömbök.
 • Raid tömbök. Raid 1, Raid5, Tartalék diszk készítése.

Adminisztrációs feladatok

 • Felhasználó- és csoportmenedzsment.
 • Telepítési és frissítési feladatok.
 • Az SSH, kulcs kezelés.

Fájlszerver készítése

Adatbázis kezelő

apt-get install mysql-server

Adatbázis készítése, jogosultság megadása egy új felhasználó számára:

mysql mysql -u root -p
CREATE DATABASE test;
GRANT all ON test.* to tesztuser@localhost IDENTIFIED BY 'bRs23TT';

Tesztelése:

mysql test -u tesztuser -p

Tájékozódunk:

show databases;
use test

Egy új tábla létrehozása:

CREATE TABLE emberek (
  -> id  SERIAL,
  -> nev VARCHAR(64) NOT NULL,
  -> kor INTEGER
  -> );

Adatok bevitele a táblába:

INSERT INTO emberek (nev, kor) VALUES ('Szabó Pál', 20);
SELECT * FROM emberek;
 
+----+-------------+------+
| id | nev     | kor |
+----+-------------+------+
| 1 | Szabó Pál  |  20 |
+----+-------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

Adatbázis mentése:

mysqldump test -u tesztuser -p >mentes.sql

A mentés helyreállítása előtt töröljük az emberek táblát:

mysql test -u tesztuser -p
DROP TABLE emberek;

Adatbázis helyreállítása a mentésből:

mysql test -u tesztuser -p <mentes.sql

Teszteljük, hogy megvannak-e az adataink:

mysql test -u tesztuser -p
SELECT * FROM emberek;
+----+-------------+------+
| id | nev     | kor |
+----+-------------+------+
| 1 | Szabó Pál  |  20 |
+----+-------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

Webszerver készítése

Feltelepítjük a webszervert, a php értelmezőt és a mysql modult.

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 apache2-mpm-itk php5 php5-mysql

Ha korábban már volt telepített webszervere, akkor indítsa azt újra:

/etc/init.d/apache2 restart

Szükségünk lesz a mysql szerverre, ezt is telepítjük.

apt-get install mysql-server

A mysql szerverben létrehozunk egy új adatbázist (wordpress) és egy új felhasználót, aki ehhez teljes joggal hozzáfér (wordpress).

mysql mysql -u root -p
create database wordpress;
grant all on wordpress.* to wordpress@localhost identified by 'bRxTsK';

Wordpress letöltése (a legújabb verziót érdemes keresni a https://hu.wordpress.org/ oldalon).

cd /var/www/html
wget 'https://hu.wordpress.org/wordpress-4.5-hu_HU.tar.gz'

Ha a letöltés során certifikációs hibát kapna, használja a --no-check-certificate kapcsolót, de ezzel kiteszi magát annak, hogy esetleg egy rosszindulatú programot tartalmazó, preparált változatot tölt le.

cd /var/www/html
wget --no-check-certificate 'https://hu.wordpress.org/wordpress-4.5-hu_HU.tar.gz'


A letöltött csomagot kibontjuk:

tar xvzf wordpress-4.5-hu_HU.tar.gz

Mivel a kibontott fájlok a wordpress könyvtárba kerülnek, de a webszerver nem itt keresi őket, ezért áthelyezzük őket a /var/www/html könyvtárba, és töröljük az üres wordpress könyvtárat.

mv /var/www/html/wordpress/* /var/www/html
rmdir /var/www/html/wordpress

Minden fájl tulajdonjogát a www-data usernek és a www-data csoportnak adjuk, hogy a webdszerver írhassa azokat.

chown www-data:www-data /var/www/html -R

Megnézzük a gépünk IP címét, és azt a böngésző címsorába írva elkezdjük a telepítést.

ifconfig


DNS és DHCP szerver készítése

Levelező szerver készítése

Routerek
 • samba install, homes beállítása, user felvétele (adduser, smbpasswd -a), home könyvtár felhasználása, hálózati megosztás csatlakozatása

Alaprendszer:

mc tcpdump iptraf pciutils less most bzip2 rsync lynx memtest86+ ntpdate rdate unzip wget zip vim fail2ban nmap ftp telnet mutt screen dnsutils inetutils-inetd pwgen sharutils sysstat netcat acpid smartmontools traceroute
[global]
  workgroup = MA-GROUP
  netbios name = feri-ma
  server string = %h server (Koczka)
  dns proxy = no
  log file = /var/log/samba/log.%m
  max log size = 1000
  syslog = 0
  panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
  encrypt passwords = true
  passdb backend = tdbsam
  obey pam restrictions = yes
  unix password sync = yes
  passwd program = /usr/bin/passwd %u
  passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\
  pam password change = yes
  map to guest = bad user
  usershare allow guests = yes
 
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  read only = no
  create mask = 0700
  directory mask = 0700
  valid users = %S
 
[Vezetok]
  comment = Vezetők területe
  path = /var/samba/vezetok
  browseable = yes
  create mask = 0700
  directory mask = 0700
  valid users = janos, eva
  read only = yes
  write list = janos, eva
  force user = root
  force group = root
 
[Kozos]
  comment = Közös terület
  path = /var/samba/kozos
  browseable = yes
  create mask = 0700
  directory mask = 0700
  public = yes
  read only = no
  force user = root
  force group = root

Restart script:

#!/bin/bash
stop nmbd
stop smbd
sleep 1
start smbd
start nmbd

Futtatási jog beállítása:

chmod 755 restart

A csoportok felvétele a /etc/group fájlban történik:

vezetok:x:500:feri,bela,pal,janos
raktarosok:x:501:feri,bela,pal,janos,zsolt,eva,ilona

Exim4 Konfigurálása

#####################################################
# Exim4 minimal smarthost configuration       #
# Ferenc Koczka, feri@koczka.hu 20101003      #
#####################################################
QUALIFY_DOMAIN = feri.ma.ektf.hu
LOCAL_INTERFACES = 192.168.32.200
LOCAL_DOMAINS = feri.ma.ektf.hu
SMARTHOST_SERVER = gemini.ektf.hu
SMARTHOST_PORT = 25
SMARTHOST_LOGIN = 
SMARTHOST_PASS = 
MAX_CONNECTIONS = 1
MAX_CONNECTION_FROM_SAME_HOST = 1
 
SMTP_BANNER = ${primary_hostname} Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.0 ready at ${tod_full}
BINPATH = /usr/sbin/exim4
SPOOLDIR = /var/spool/exim4
LOCAL_DELIVERY=maildir_home
exim_path = BINPATH
 
domainlist local_domains = LOCAL_DOMAINS
qualify_domain = QUALIFY_DOMAIN
local_interfaces = LOCAL_INTERFACES
smtp_accept_max = MAX_CONNECTIONS
smtp_accept_queue_per_connection = MAX_CONNECTION_FROM_SAME_HOST
print_topbitchars = true
gecos_pattern = ^([^,:]*)
gecos_name = $1
acl_smtp_rcpt = acl_check_rcpt
acl_smtp_data = acl_check_data
host_lookup = *
rfc1413_hosts = *
rfc1413_query_timeout = 5s
ignore_bounce_errors_after = 2d
timeout_frozen_after = 7d
freeze_tell = postmaster
spool_directory = SPOOLDIR
trusted_users = uucp
smtp_banner = SMTP_BANNER
helo_allow_chars = _
helo_accept_junk_hosts = 0.0.0.0/0
daemon_smtp_ports = 25
#############################################
# ACL szekció                #
#############################################
begin acl
acl_check_rcpt:
 accept hosts = LOCAL_INTERFACES
 deny message = relay not permitted
acl_check_data:
 accept
 
#############################################
# Routers                  #
#############################################
# ORDER DOES MATTER             #
#############################################
begin routers
 
.ifdef SMARTHOST_SERVER
smart_host_relay:
 driver = manualroute
 route_list = !+local_domains SMARTHOST_SERVER
 transport = remote_smtp
.endif
 
dnslookup:
 debug_print = "R[dnslookup]: dnslookup for $local_part@$domain"
 driver = dnslookup
 domains = ! +local_domains
 transport = remote_smtp
 same_domain_copy_routing = yes
 #ignore_target_hosts = 0.0.0.0 : 127.0.0.0/8 : 192.168.0.0/16 : 172.16.0.0/12 : 10.0.0.0/8 : 169.254.0.0/16
 no_more
 
system_aliases:
 debug_print = "R[system_aliases]: system_aliases for $local_part@$domain?"
 driver = redirect
 domains = +local_domains
 allow_fail
 allow_defer
 pipe_transport = address_pipe
 data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases}}
 file_transport = address_file
 
userforward:
 debug_print = "R[userforward]: userforward for $local_part@$domain"
 driver = redirect
 domains = +local_domains
 check_local_user
 file = $home/.forward
 no_verify
 no_expn
 check_ancestor
 allow_filter
 directory_transport = address_directory
 file_transport = address_file
 pipe_transport = address_pipe
 reply_transport = address_reply
 skip_syntax_errors
 syntax_errors_to = real-$local_part@$domain
 syntax_errors_text = Error in your .forward file.
 
local_user:
 debug_print = "R[local_user]: local_user for $local_part@$domain"
 driver = accept
 domains = +local_domains
 check_local_user
 local_parts = ! root
 transport = LOCAL_DELIVERY
 
 
#############################################
# Transports                #
#############################################
# ORDER DOES NOT MATTER           #
#############################################
begin transports
 
address_file:
 debug_print = "T: address_file for $local_part@$domain"
 driver = appendfile
 delivery_date_add
 envelope_to_add
 return_path_add
 
address_pipe:
 debug_print = "T: address_pipe for $local_part@$domain"
 driver = pipe
 return_fail_output
 
address_reply:
 debug_print = "T: autoreply for $local_part@$domain"
 driver = autoreply
 
maildir_home:
 debug_print = "T: maildir_home for $local_part@$domain"
 driver = appendfile
 directory = $home/Maildir
 delivery_date_add
 envelope_to_add
 return_path_add
 maildir_format
 mode = 0600
 mode_fail_narrower = false
 
remote_smtp:
 debug_print = "T: remote_smtp for $local_part@$domain"
 driver = smtp
 .ifdef SMARTHOST_SERVER
 hosts_try_auth = SMARTHOST_SERVER
 hosts_require_auth = SMARTHOST_SERVER
 port = SMARTHOST_PORT
 .endif
 #interface = 79.172.211.115
 
 
address_directory:
 debug_print = "T: address_directory for $local_part@$domain"
 driver = appendfile
 envelope_to_add = true
 return_path_add = true
 check_string = ""
 escape_string = ""
 maildir_format
 
 
#############################################
# Retry                   #
#############################################
begin retry
 
* * F,2h,15m; G,16h,1h,1.5; F,4d,6h
 
#############################################
# Rewrite                  #
#############################################
begin rewrite
 
*@+local_domains ${lookup{${local_part}}lsearch{/etc/email-addresses}\
          {$value}fail} Ffrs
 
#############################################
# Authentikáció               #
#############################################
begin authenticators
 
.ifdef SMARTHOST_LOGIN
login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  client_send = ": SMARTHOST_LOGIN : SMARTHOST_PASS"
 
fixed_plain:
 driver = plaintext
 public_name = PLAIN
 client_send = ^SMARTHOST_LOGIN^SMARTHOST_PASS
.endif
Skin by RIL Partner