rilpoint_mw113

Windows:Powershell

Feladatok

 • Kérjen helpet a Foreach-Object cmdlet használatáról!
 • A ForEach-Object részletes helpjét ki a ForEach-Object.txt fájlba!
 • Írja ki a "Vörös és fekete" szöveget piros alapon fekete karakterekkel!
 • Jelenítse meg a futó processzek listáját!
 • Készítsen egy listát a futó processzekről, CPU terhelés szerint rendezve. Az eredményt írja ki a Proc.txt fájlba!
 • Jelenítse meg az összes cmdlet helpjét név szerint rendezve!
 • Jelenítse meg a legtöbb porcesszoridőt igénylő 10 processzt!
 • Az előző feladat kimenete kerüljön a CPU nevű változóba! Jelenítse meg ennek tartalmát!
 • A CPU tartalmát HTML formátumban írja ki a Cpu.html fájlba! Nézze meg azt!
 • A CPU tartalmát írja ki pontosvesszővel elválasztott szövegfájlba!
 • A CPU tartalmát írja ki XML fájlba!
 • Jelenítse meg a processz listából a legnagyobb Handles értéket!
 • A 40%-nál nagyobb CPU terhelésű processzek neveit jelenítse meg sárgával, a többit fehérrel!
 • Jelenítse meg a rendszerben levő háttérfolyamatokat!
 • Rendezze a folyamatokat állapotuk szerint!
 • Csak a futó folyamatokat jelenítse meg!
 • A futó folyamatok nevei zölddel jelenjenek meg!
 • Állítsa be, hogy a powershell bármilyen forrásból származó szkriptfájlt futtasson! Hogyan tudja lekérdezni, ennek aktuális állapotát?
 • Jelenítse meg a folyamatok listáját a böngészőben! A futó folyamatok sorai piros, a nem futóké fehér háttérrel jelenjenek meg! Útmutató: a <td></td> tageket tartalmazó sorok <tr> tagjét cserélje <tr bgcolor=Green> tagre. Ezt a feladatot úgy végezze el, hogy egy text editorban létrehozza a createProcessList.ps1 fájlt, és azt futtassa! A kimenetet a böngészőben ellenőrizze!
 • Milyen eseménynaplók vannak a rendszerben?
 • Jelenítse meg a Rendszer eseménynaplóból az utolsó, nem Info típusú bejegyzést!


 • Jelenítse meg a merevlemez tartalomjegyzékét!
 • Jelenítse meg azokat a fájlokat, amelyeknek nevében van n karakter!
 • Jelenítse meg a C:\ tartalomjegyzékében levő fájlok méretét rendezve!
 • Jelenítse meg a tartalomjegyzékből a 10K-nál nagyobb fájlokat méret szerint rendezve!
 • Hozzon létre egy új könyvtárat Teszt2 néven!
 • Csak a fájlokat jelenítse meg, a mappákat ne!
 • Hozzon létre egy új üres fájlt Test2.txt néven!
 • Tegyen readonly-vá minden tmp kiterjesztésű fájlt a könyvtárban! (Ehhez az IsReadOnly property-t 1-be kell állítania.) Ellenőrizze a végrehajtás sikerességét!
 • A könyvtár minden kiterjesztéséhez készüljön egy NEW.<kiterjesztés> könyvtár! (Azaz, ha a könyvtárban van .gif kiterjesztésű fájl, akkor készüljön egy NEW.gif könyvtár! A megoldás során először csak írassa ki a könyvtár neveket, s csak második lépésben használja a könyvtár létrehozó parancsot!
 • Számolja ki az aktuális könyvtában levő fájlok hosszának összegét és átlagát! Mekkora a legkisebb és mekkora a legnagyobb fájl?
 • Listázza ki a powershell meghajtóit!
 • Térjen át a registry HKey-Local_Machine pontjára! Váltson vissza a C: meghajtóra!
 • Nevezze át a Test2.txt fájlt proba.txt-re!
 • Másolja át a proba.txt-t a C:\temp-be! Ha nincs ilyen könyvtár, hozza azt létre!
 • Helyezze át a most átmásolt fájlt a Teszt2 könyvtárba úgy, hogy az új neve proba_2.txt legyen!
 • Jelenítse meg a windows könyvtár három legnagyobb fájlját!
 • Indítsa el a számológép programot!
 • Válasszon ki egy .doc fájlt a rendszerben, indítsa el a Wordöt úgy, hogy ezt a fájlt az be is töltse!
 • Hozzon létre egy ps meghajtót! A neve legyen WIN, a gyökere a C:\Windows könyvtára legyen! Nézze meg ennek tartalmát, majd törölje ezt a ps meghajtót!
 • Készítsen függvényt, mely visszaadja a rendszer legterhelőbb processzét! A neve legyen hardProcess!
 • A hardProcess függvényt felhasználva írassa ki a legterhelőbb processz nevét!
 • Írassa ki a registry teljes tartalmát a képernyőre!
 • Legyen az aktuális meghajtó a registry HKLM:\SOFTWARE!
 • Hozzon létre egy kulcsot itt, SzamTech néven!
 • Lépjen be ide!
 • Listázza az itt található bejegyzéseket!
 • Hozzon létre egy bejegyzést, a neve legyen Evfolyam, az értéke pedig 2!
 • Olvassa ki az Evfolyam bejegyzés értékét!
 • Készítsen függvényt, mely visszaadja az Evfolyam bejegyzés értékét! A neve legyen getEvfolyam()
 • Készítsen függvényt, mely módosítja az Évfolyam bejegyzés értékét az átadott paraméternek megfelelően! A neve legyen setEvfolyam(evf)!
 • Törölje az Evfolyam bejegyzést!
 • Törölje a SzamTech kulcsot!
 • A $winDir változó értéke legyen az a könyvtár, amelybe az operációs rendszert telepítették. Ezt a \Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion kulcs RegisteredOwner bejegyzése adja vissza.
 • Jelenítse meg a rendszerben levő aliasokat!
 • Készítsen függvényt whoPointsMe($nev) néven, mely listázza a rendszerben levő aliasok közül azokat, amelyek a paraméterként megadott nevő cmdletre mutatnak! Pl.: whoPointsMe("Copy-Item")
 • Készítsen programot, mely egy Excel táblában elkészíti a 10*10-es szorzótáblát!
Skin by RIL Partner